Kategoria: Listopad

30 listopada

30 listopada – horoskop ogólny Niezależność człowieka urodzonego w dniu 30 listopada jest przez niego manifestowana niemal na każdym kroku, co nie zawsze zaskarbia mu sympatię otoczenia i powoduje, …

29 listopada

29 listopada – horoskop ogólny Charakterystyczną cechę człowieka urodzonego w dniu 29 listopada powoduje fakt, iż nigdy nie odpoczywa on umysłowo, lecz stale zajmuje się jakimiś rozmyślaniami, nawet jeśli …

28 listopada

28 listopada – horoskop ogólny Mimo iż charakter, a raczej niecierpliwość, człowieka urodzonego 28 listopada, każą mu chwytać kilka przysłowiowych srok naraz, rzadko zdarza się, by nie wychodziło mu …

27 listopada

27 listopada – horoskop ogólny Najbardziej charakterystyczną cechą człowieka urodzonego 27 listopada jest jego mocno rozwinięta intuicja, a raczej fakt, że nie tylko nie wzdraga się z niej korzystać, …

26 listopada

26 listopada – horoskop ogólny Usposobienie człowieka narodzonego w dniu 26 listopada jest dość niespokojne, gdyż jego wielka aktywność powoduje, że nie może zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu …

25 listopada

25 listopada – horoskop ogólny Najmocniej zarysowaną cechą w charakterze człowieka, który urodził się w dniu 25 listopada, jest jego poczucie sprawiedliwości. Objawia się ona zarówno w tym, że …

24 listopada

24 listopada – horoskop ogólny Charakterystycznymi cechami człowieka urodzonego 24 listopada, które na pewno w jakiś sposób wyróżniają go spośród innych, są: jego wielka przedsiębiorczość oraz wrodzony praktycyzm. Najlepiej …

23 listopada

23 listopad – horoskop ogólny Tym, co wyróżnia człowieka narodzonego w dniu 23 listopada spośród innych ludzi, jest bez wątpienia jego niezwykle silnie rozwinięta intuicja, która powoduje, że nikt …

22 listopada

22 listopada – horoskop ogólny Spryt i wrodzona przebiegłość człowieka urodzonego w dniu 22 listopada oddają mu wielkie zasługi i powodują, że większość złych rzeczy, jakie robi, uchodzi mu …

21 listopada

21 listopada – horoskop ogólny Człowiek urodzony 21 listopada bardzo lubi sprzeciwiać się przyjętym ogólnie zasadom, tradycjom i wszystkiemu temu, co respektuje duża grupa ludzi z jego otoczenia. Często …

20 listopada

20 listopada – horoskop ogólny Mimo iż człowiek urodzony w dniu 20 listopada jest bardzo sympatyczny i stara się, by wszyscy wokół go lubili, nie zawsze tak jest, a …

19 listopada

19 listopada – horoskop ogólny Najbardziej charakterystyczną cechą człowieka, który urodził się w dniu 19 listopada, jest jego dar polegający na umiejętności przekonywania innych do swego zdania. Umie on …